II. Lajos, Kral (I. Layoş) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

LAJOS II (1506-1526)

Macar kralı. Mohaç Savaşı’nda ös-manlılar’a yenilmesiyle Jagiellon hanedanı sona ermiştir.

1    Temmuz 1506’da Buda’da (bugün Budapeşte) doğdu, 29 Ağustos 1526’da Mohaç’ta öldü. Jagiellon hanedanından Macar Kralı II. Lâszlo’nun tek oğluydu. Babası aynı zamanda Vladislav Jagiellon adıyla Bohemya kralıydı. Erken doğduğu için yaşamı boyunca hastalıklı bir bünyeye sahip olmaktan kurtulamadı. İyi bir öğrenim görerek birkaç yabancı dil öğrendi. 1508’de Macaristan Krallığı’na, 1509’da Bohemya Krallığı’na varis ilan edildi.

Babasının 1516’da ölmesi üzerine onun yerine geçtiyse de, yaşı küçük olduğundan, ülkeyi ancak 1521 ’den sonra yönetmeye başladı. Kentlilerle soylular arasında süregelen nüfuz mücadelesi nedeniyle oldukça yıpranmış bir krallık devraldı. Yönetiminin ilk yılında krallık otoritesini güçlendirme yolunda bir takım başarılar elde ettiyse de, Ocak 1522’de Kutsal Roma-Germen imparatoru V.Charles’ın (Charles Quint) kızkardeşi Maria von Habsburg ile evlendikten sonra yönetim işlerinden uzaklaşarak zevk ve sefaya daldı. Bu yüzden saray mücevherlerini satacak duruma düştü.

1521’den sonra Osmanlılar’ın Macaristan’ın içlerine düzenlediği akmlara seyirci kaldı. I.Süieyman’m [Kanuni] kendisinden istediği vergiyi ödemeyi reddetmesi üzerine 1526 yazında ilerlemeye başlayan Osmanlı ordusuna karşı, komşu hanedanların da desteğiyle 25.000 kişilik bir orduyla harekete geçti. 29 Ağustos 1526’da Tuna kıyısındaki Mohaç’ta karşı karşıya gelen iki ordunun savaşı kısa sürdü. Macar ordusu yenilgiye uğrayıp dağıldı. II.Lajos savaş alanından kaçmaya çalışırken bir ırmakta boğuldu.

II.Lajos’un ölümünden sonra Macar Tahtı 1278’den beri Avusturyayı yöneten Habsburg hanedanından arşidük Ferdinand ile evli olan kızkardeşi Anna’ya geçti. Ferdinand’m yapılan bir anlaşmayla Macar ve Bohemya tahtlarına oturmasıyla Jagiellon hanedanı sona ererken, Macaristan’da Habsburg monarşisinin (1699-1918) temelleri atılmış oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi