II. Hüsrev Perviz Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

31

Bizans İmparatoru Herakleios’un (610-641) İran’ a karşı sefere çıkması ise İran üstünlüğünün sonu oldu. 622’de Sasani komutanı Şahrbaraz Bizanslılar’a yenildi. Herakleios, 623’te Sasaniler’i bir kez daha yendi, Husrev Perviz, Zağros Dağları’na kaçmak zorunda kaldı. 624’te karşı saldırıya geçmek isteyen Husrev, Gürcistan’da bulunan Bizanslılar üzerine bir ordu gönderdi. Bu ordunun yetersiz kalması üzerine güneye yönelen Herakleios, Şahrbaraz’ı yine yenilgiye uğrattı. 625’te Saras Savaşı’nda yenilen Sasaniler geri çekildiler.

626’da Avar hanı ile bir anlaşma yapan Husrev Perviz, İstanbul’un fethi için bir ordu hazırlayıp gönderdi. Herakleios’un kardeşi Theodoros’un yenilgiye uğrattığı bu ordu, Avarlar ile işbirliği yapamadı. 627 sonbaharında, Sasani hükümdarlarının saraylarının bulunduğu yerlerden biri olan Dastagird’i yakıp yıkan Herakleios, 12 Aralık 627’de Ninova’da Sasani ordusunu kesin bir yenilgiye uğrattı. 628’de Sasani Devleti’nin ileri gelenleri, Ctesiphon’daki askeri birliğin de yardımı ile Husrev Perviz’i tahttan indirdiler. Kısa bir süre sonra da çocuklarından bazıları ile birlikte öldürüldü.

Fetihlere dayanarak Sasani Devleti’ni genişletmeye çalışan Husrev Perviz, ele geçirdiği yerlerde Sasani yönetimini yerleştirememiş, ülke içinde de egemen soylular ve komutanlar ile gerekli dayanışmayı sağlayamamıştır. Hıristiyan gözdesi Şirin ile olan ilişkileri daha sonraları İran, Arap ve Türk edebiyatlarında birçok mesneviye konu olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi