II. Haçlı Seferi Tarihi, Savaşları, Sonuçları

İkinci Haçlı Seferi (1147-1149)

Musul Atabek’i İmadü’ddin Zengi ve oğlu Nurettin Mahmud, Urfa’yı alıp Kudüs krallığını sıkıştırmaya başlayınca, Kudüs kralı, Papa III. Eugene’den (Öjen) yardım istedi. Papa III. Öjen, bu isteğe uyarak Avrupa krallarına birer çağrıda bulundu. Bu çağrıya Fransa Kralı VII. Lui (veya Luvi) ile Almanya İmparatoru III. Conrad (Konrad) müsbet cevap vererek, ikinci Haçlı seferi için derhal hazırlıklara başladılar.

Hicrî 542 (M. 1147) yılında, Fransa kralından önce yetmiş bin kişilik bir ordu ile hareket eden Almanya İmparatoru III. Konrad, ordusu ile birlikte İstanbul’a geldi. Bir önceki seferden canı yanan ve umduğunu elde edemeyen Bizans İmparatorluğu’nun bu defaki hükümdarı Emanuel, Alman ordusuna huş beklemese de, bu ordunun Anadolu’ya süratle geçmesi için elinden gelen yardımı yaptı.  

Alman ordusu, Anadolu’ya geçer geçmez hemen yürüyüşüne devam ederek Konya Ovası’na kadar geldi. Konya Ovası’nda karşısına, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan Rüknü’ddin I. Mes’ud, bir ordu ile çıktı. İki ordunun Konya Ovası’nda yaptığı şiddetli ve kanlı bir savaştan sonra, III. Konrad mağlup olarak ordusu bozguna uğratıldı. Kendisi de yanında bulunan beş bin kişilik çok az bir kuvvetle yaralı olarak İznik’e doğru kaçıp canını zor kurtardı.

Fransa Kralı VII. Lui ise, yüz elli bin kişilik ordusu ile Almanya İmparatoru III. Konrad’ın arkasından hareket ederek İstanbul yoluyla Anadolu’ya geldi. İznik şehrine uğradığında, burada Alman ordusunun kalıntısı ile buluştu. Her iki hükümdar buradan, deniz kıyısını takip ederek İzmir’e gittiler. Almanya İmparatoru III. Konrad, hem yaralı ve hem de maiyetindeki az askeriyle Fransız ordusunda kendisini bir yabancı gibi hissettiğinden dolayı, meyus olup İzmir’den, deniz yoluyla Kudüs’e gitmek için önce İstanbul’a döndü.

Fransa Kralı VII. Lui, Antalya yoluyla Suriye’ye geçmek istedi. Fakat ordusu ile Toros Dağları’nı geçerken Selçuklu ordusunun hücumuna uğrayarak pek çok kayıplar verdi. Binbir zorlukla Antalya’ya gelebildi. Buradan ordusu ile Suriye’ye gitmeyi gözüne alamadı. Selçuklu ordusunun ani baskınlarından yıldığı için deniz yoluyla Antakya’ya gitmeye karar verdi. Ancak, Antalya’da yeteri kadar ordusunu nakledecek gemi bulamadığından, kendisi ile kumandanlarının ve bir miktar askerinin denizden, ordunun geri kalan büyük bir kısmının ise karadan hareket ederek Antakya’ya gitmesine karar verdi. Ve derhal kararını tatbik etti.

Fransa Kralı VII. Lui, Antakya’ya geldiği zaman, burada karadan ilerleyen ordusunun büyük kısmının Selçuklular tarafından İçel Dağları’nda yok edildiği haberini aldı. Yanındaki pek az kuvvetle mecburen Kudüs’e gitti. Orada, deniz yoluyla İstanbul’dan gelen Almanya İmparatoru III. Konrad ile buluştu. İki hükümdar, Musul Atabeki Nurettin’den intikam almak için önce Şam’ı kuşattılar. Fakat zapt edemediler. Yanlarındaki kuvvetlerin azlığından dolayı buralarda hiçbir şey yapamayacaklarını anladıklarından, H. 544 (M. 1149) yılında ülkelerine dönmek zorunda kaldılar.

Böylece ikinci Haçlı seferi de amacına ulaşamadan onbinlerce kayıp vermek suretiyle sona ermiş oldu.

Haçlı Seferleri Nedir, Nedenleri————————————V.    Haçlı Seferi
I.     Haçlı Seferi
—————————————————VI.   Haçlı Seferi
III.   Haçlı Seferi
—————————————————VII.  Haçlı Seferi
IV.   Haçlı Seferi—————————————————
VIII. Haçlı Seferi
Haçlı Seferlerinin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Sonuçları