II. Friedrich (Büyük) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

22

1756’da Avusturya, Rusya, Fransa ve Saksonya, Prusya’ya karşı birlik oluşturdular. Friedrich bunun üzerine Avusturya’ya saldırarak Yedi Yıl Savaşı’nı (1756-1763) başlattı. 1759’da Ruslar Kunersdorf’dâ Prusya’yı büyük bir yenilgiye uğrattılar, 1760’ta Berlin’i işgal ettiler. 1761’de Avusturya ve Rus orduları Silezya’ya girdi. Prusya’nın çok güç durumda kaldığı bir sırada 1762’de Rus çariçesi Elizabeta’nın ölmesi ve Prusya hayranı Çar III. Peter’in başa geçmesi üzerine Rusya savaştan çekildi. Güçlerini toparlayan Friedrich, 1762’de Silezya’yı işgal etti. 1763’te savaşı sona erdiren Hubertsburg Antlaşması’ yla Silezya, Prusya’nın denetimine geçti. Friedrich bundan sonra savunmaya öncelik veren ve güçler dengesini korumaya yönelik bir dış politika izledi. 1785’te Bavyera Veraset Savaşı sırasında Avusturya kralı II. Joseph’e karşı Prensler Birliği’ni (Fürsten-bund) kurdu.

Friedrich edebiyat ve felsefeyle yakından ilgiliydi. “Aydın despotluğu” diye bilinen bir devlet yönetme anlayışına sahipti. Ona göre devlet kralın kişisel çıkarları için bir araç değildi. Kral mantık ilkelerini temel alarak devletin ve toplumun çıkarlarına hizmet etmeliydi. Friedrich yönetimi sırasında ülkesine göçmenlerin gelmesini teşvik etti, orduyu güçlendirdi, adalet mekanizmasının işleyişini basitleştirdi, yeni okullar açtı, ekonomide üretkenliği artıracak önlemler aldı.

• YAPITLAR (başlıca): Antimachiavel, 1740; Histoire de mon temps, 1746, (“Dönemimin Tarihi”); De la litterature allemanae, 1780, (“Alman Edebiyatı Üzerine”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi