II. Beşir Şihab Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

57

BEŞİR ŞİHÂB II (1767-1851)

Lübnan emiri. Elli bir yıl emirlik yapmış, Dürzi-Maruni çatışması onun döneminde başlamıştır.

Hasbeya’da doğdu, İstanbul’da öldü. Halife Ömer döneminde Hicaz’dan Lübnan’a göçen Şihâboğulları ailesindendir. Şihâboğulları önceleri Havran bölgesinde yaşıyorken, daha sonra Cebelü’ş-Şeyh adı verilen bölgeye yerleşip Hasbeya’yı kendilerine merkez yapmışlardır. 1697’de de Lübnan emirliğini Ma’noğulları ailesinden devraldılar.

Beşir Şihâb Lübnan emirlerinden Kasım’ın oğludur. Emir Yusuf zamanında dünyaya geldi. Din değiştirerek Hıristiyan olan babasını küçük yaşta kaybetti. Gençliği Hıristiyanlık’ı yayma çabalarıyla geçti. 1773’te Osmanlı Devleti’nin bölgeye gönderdiği Cezzar Ahmed Paşa ile iyi ilişkiler kurarak 1789’da amcası Yusuf’un yerine Lübnan emirliğine atandı. 1799’da Napoleon Bonaparte’ın Akkâ seferi sırasında Cezzar Ahmed Paşa’ya yardım gönderdi.

Ancak Fransızlar’m yenilerek Mısır’a çekilmelerinin ardından Cezzar Ahmed Paşa, Beşir Şihâb’a baskı yapmaya başladı ve emirliğe Emir Yusuf’un oğullarını atamaya kalkıştı.Bu sırada Fransızlar’akarşı gönderilen Osmanlı güçlerinin komutanı Yusuf Ziya Paşa, Beşir Şihâb’la ilişkileri iyileştirerek onun güç alanı olan Cebel Duruz, Vadiü’t-Teym Baalbek, Bika ve Bilad Cubeyl bölgesinin Cebel emirleri tarafından yönetilmesini ve vergilerini de doğrudan Osmanlı hâzinesine vermeleri konusunda bir anlaşma yaptı. Ancak Cezzar Ahmed Paşa bunu tanımayarak Beşir Şihâb’ı ülkeden uzaklaştırdı. Beşir Şihâb Ingiliz amirali Sidney-Smith’e sığınarak onun gemisiyle Mısır’a, el-Ariş’e gitti. Burada Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nm dostluğunu kazandı. 1807’de Suriye’ye giderek iki kuzenini öldürttü ve Beytü’d-Din’i kendisine merkez edindi.

Cezzar Ahmed Paşa’nın ölümünden sonra Dürziler Osmanlı yönetimine karşı daha saygılı davranmaya başladılar. Beşir Şihâb,bu dönemde (Osmanlılar’a yardımcı oldu. Örneğin Vehhâbiler 1810’da Şam’ı kuşatınca Şam valisi Yusuf Paşa, Akkâ Sancakbeyi Süleyman Paşa’ya başvurdu. O da Beşir Şihâb’dan yardım istedi. Bunun üzerine Beşir Şihâb, Beşir Canbulat komutasında 15.000 kişilik bir güç yolladı.