İhtisar Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

19

Bir fikrin az sözle anlatılmasıdır. Geniş açıklamalara, tanımlamalara girilmeden konu yalın ve doğal bir şekilde ifade edilir. Bu bakımdan icaz’a benzer.