İham Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

Anlamla ilgili edebi sanat. Kuruntuya düşürme. İki anlamı olan bir sözcüğün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatı.