içsular

28

Limnoloji; dünyamızdaki iç suları inceleyen biyoloji alt bilim dalıdır.