Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler İcli Ebu Mansur Kimdir, Hayatı, Yalancı Peygamberliği

İcli Ebu Mansur Kimdir, Hayatı, Yalancı Peygamberliği

0

İcli Ebu Mansur. Yalancı peygamber, lakabı Kisf (parça) ve Hannas (boğucu) ‘tir 8.asrın başında yasamıştır ve (738 — 744) seneleri arasında Irak valisi olan Yusuf b. Ömer tarafından idam edilmiştir. Kisf lakabi Kur’an, Tur suresi, 44. ayetteki “eğer onlar (kafirler) göğün bir parçasının (kisf) düştüğünü görenler, bunun Üst üste yığılmış bulutlar olduğunu söylerler” cümlesini kendisine uygun görmesinden ileri gelir; çünkükendisinin gökte bulundugunu, Allahîn eli ile kendisine temas ettiğini ve Allah tarafından, mürsel olarak, yeryüzune indirildiğini iddia ederdi. Başlangıçta, bazı kaynaklara göre, hakikaten Ali evladından Ebu Ca’fer Bakir Muhammed b. Ali’yi imam olarak tanımıştı. Risaleti şu esasları içeriyordu: İslam şeriati mensuhtur, İslam akaidi mecazi olarak anlaşılmalıdır; bu akideyi yaymak için düşmanları öldürmek, kanlarını ve mallarını ellerinden almak caizdir. İşte Hannnas lakabı böylece izah edilir; çünkü o ve ona izafeten Mansuriya denilen taraftarları, mağdurlarını boğmağı adet edinmişlerdi.