İç Göçler Sonucu hayat tarzında Meydana Gelen Değişimler

Ali
Acar –
İç Göçler Sonucu hayat tarzında Meydana Gelen Değişimler

…toplum yapısıyla beraber aile yapısının değişmesinde
etkili olan faktörlerden birisi de iç ve dış göçlerdir. En büyük etki
yoksulluk, uyumsuzluk, aile içi şiddet ve eğitim üzerinde olmaktadır.

Bir kişinin uyumu, kendisi ile sosyal çevresi
arasında normal bir ilişki kurabildiği oranda sağlıklıdır.

…şehirlere hızlı bir şekilde göç eden nüfus,
ekonomik bakımdan yoksullaşırken, aile ve toplum değerleri bakımından şehir değerleriyle,
kırsal kesimden taşıdıkları değerler arasında bocalamıştır (s. 948).

Göç, şehirlerde, kadınların ev dışında
çalışmasını zorunlu kılmıştır. Bu durum, aile içerisindeki sisteme yansımış,
erkek evin mutlak hâkimi olmaktan çıkmıştır.

Aile toplumun en küçük organize olmuş bir
sosyal birimidir. Organizasyon, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere iki
veya daha fazla kişinin çabalarını bilinçli olarak birleştirmeleriyle ortaya
çıkan işbirliği sistemidir.

Acar, Ali. (2017), “İç Göçler Sonucu hayat tarzında Meydana Gelen Değişimler,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman
Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 947-957), Samsun