İbrahim Necmi Dilmen Kimdir Hayatı Eserleri

İbrahim Necmi Dilmen. Edebiyat tarihçisi, dilci (Selanik 1889 – 5 Mart Ankara 1945).

Ortaöğrenimini Selanik’te tamamladı; İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi (1908), Selanik Hukuk Okulunda ders okuttu, İstanbul’da lise ve edebiyat öğretmenliği. Edebiyat Fakültesi Ural – Altay dilleri ve edebiyat nazariyeleri kürsülerinde müderris muavinliği yaptı. Latin harfleri ilgili çalışmaları yürüten kurullarda yer aldı. Türk Dil Kurumunda genel yazman olarak çalıştı. 11 Ağustos 1928’de İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda Latin harfleriyle ilk dersi verdi. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Musiki Öğretmen Okulunda edebiyat öğretmeni (1931), Milli Eğitim Bakanlığı genel müfettişi (1932) oldu. Latin harfleri ilgili çalışmalarından dolayı, Atatürk tarafından ‘Dilmen’ soyadı verildi. Burdur milletvekili olarak 1936-1941 arasında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Türk Dili profesörlüğü yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı (1935-1945). Ankara’da 5 Mart 1945’te öldü.

Eserleri

 

  • Edebiyat tarihi dersleri (1922)
  • Halk Kıraatı (1928)
  • Okuma Yazma Dersleri (1928)
  • Ameli Yeni Türkçe
  • Türkçe Gramer (4 cilt, 1930)
  • Türk Dil Bilgisi (2 cilt, 1936)