İbrahim Hociç Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İbrahim Hociç (1916-1991) Boşnak dîn âlimi ve yazar.

Bosna-Hersek’in Rogatica kasabasına bağlı Godimlje köyünde doğdu. Babası Zeynil ve dedesi Mula Efo da bölgenin ta­nınmış âlimlerindendir. İlkokulu Rogati­ca ya bağlı Borika’da bitirdikten sonra Saraybosna’da lisede ve Kadılık Yüksek Okulu’nda okudu ve aynı yerde Bosna-Hersek Vakıflar Müdürlüğü’nde göreve başladı. Mart 1942-Mayıs 1944 tarihleri arasın­da Doğu Bosna’dan yüz binlerce mülteci Saraybosna’ya akın ettiğinde gönüllü olarak mültecilerle ilgilendi. Bu sırada Rogatica ve çevresindeki köyler Sırplar tarafından yakılmış, müslüman halkın büyük bir kısmı katliama mâruz kalmış, bir kısmı da göçe tâbi tutulmuştu. Katli­am esnasında Hociç’in babası ile üç kar­deşi ve yakın akrabası da Öldürüldü, Bu olaylar üzerine Hociç Mayıs 1944’te Vısoko’ya yerleşti. 1947 yılına kadar Vısoko Şeriat Mahkemesi’nde görev yaptı. Bu tarihte Yugoslavya komünist iktidarı ta­rafından şeriat mahkemelerinin ilga edilmesi üzerine Visoko’daki deri ve teks­til fabrikasında idarî işlerde çalışan Hociç sağlığının bozulması yüzünden 1965′-te emekliye ayrıldı. Ancak vefatına kadar Vısoko’da İslâm Birliği’nde Islamska Zajednicalçalıştı ve ilmî araştırmalarını sür­dürdü.