İbrahim Ethem Ulagay Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

26

ULAĞAY, İbrahim Ethem (1880-1943)

Türk, hekim ve eczacı. Ulusal ilaç sanayiinin gelişmesine katkılarıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Ortaöğrenimini Mülkiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra girdiği Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 1904’te hekim yüzbaşı unvanıyla mezun oldu. Gülhane Hastanesinde tıbbi kimya ve bakteriyoloji alanında ihtisas yaptıktan sonra Bahriye Hastanesi’nde kimyager olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Haseki Hastanesine geçti ve bu hastaneye bir kimya tahlil labora-tuvarı kazandırdı. 1909’da İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nde laboratuvar şefliğine, 1913’te de Darphane kimyagerliğine getirildi. Bir süre İnhisarlar İdaresi’nde başhekimlik yaptı. 1936’da, yeni açılan Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin biyokimya laboratuvarının kuruluşunu gerçekleştirdi. 1938’de bu görevinden ayrıldıktan sonra, tüm zamanını, 1924’te kurmuş olduğu Dr. İbrahim Ethem Kimya Evi’ndeki laboratuvar çalışmalarına ayırdı.

İhtisas çalışmaları döneminde kandaki protein oranını belirlemeyi sağlayan bir yöntem geliştiren, darphanede çalıştığı yıllarda da gümüş cürufunu değerlendiren Ulagay, en önemli başarılarını eczacılık alanında gerçekleştirdi. 1926’da Türk Kodeksi’nin hazırlanmasına katılarak ve kimi ilaçları ilk kez tümüyle yerli olanaklarla üretmeyi başararak Türkiye ilaç sanayiinin kurucularından biri oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi