İbrahim Denizcier Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

26

1961’de Kemal Türkler, Rıza Kuas, Şaban Yıldız ve Kemal Nebioğlu gibi sendikacılarla birlikte Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kurucu üyesi olan İbrahim Denizcier, parti kurullarında görev almadı. Bununla birlikte işçilerin kendi siyasal partileri içinde örgütlenmelerini savundu. Genel başkanlığım yaptığı federasyonun, işkolundaki tüm işçilerin birleşmesini sağlayacak “milli tip” bir sendikaya dönüşmesi için çaba gösterdi. Bunun sonucunda 1969’da var olan federasyonun yerine, Türkiye Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı işçileri Sendikası (Tek Gıda-îş) kurulunca bu sendikanın genel başkanlığına getirildi. Türk-İş içinde etkin bir sendikacı olarak yönetim kurulu üyeliği yapan İbrahim Denizcier, 1979’da toplanan XI.Genel Kurul’da Türk-İş genel başkanlığına seçildi. 1979-1982 döneminde başkanlık yapan Denizcier, bu süre içinde dengeci, konfederasyon içindeki karşıt görüşleri uzlaştırıcı bir siyaset izledi.

İbrahim Denizcier, önceleri işçilerin siyasal örgütlenmesini savunmuş ve bu amaçla siyasal parti kuruluşuna da katılmıştır. Daha sonraki sendikal etkinliği içinde siyaset-dışı bir çizgi izlemiştir. Bu yanıyla Türk-Iş’teki değişik görüşlü sendikacıların üzerinde anlaşabildikleri bir isim olan Denizcier, Türk-Iş’i Uluslararası Çalışma Orgütü’nde (ILO) ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda temsil etmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi