İbrahim Alaettin Gövsa Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

27

GÖVSA, İbrahim Alâaddin (1889-1949)

Türk, eğitimci ve yazar. Ansiklopedi ve biyografi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, 29 Ekim 1949’da Ankara’da öldü. İlköğrenimini İstanbul’da, ortaöğrenimini İstanbul ve Trabzon’da tamamladıktan sonra 1910’da İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bir süre memurluk ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Ardından İsviçre’ de Cenevre Üniversitesi psikoloji bölümünde ve Jean Jacques Rousseau Pedagoji Enstitüsü’nde öğrenim gördü. 1916’da yurda döndükten sonra İstanbul Darülmuallimi’nde (Erkek Öğretmen Okulu) öğretmenlik ve müdürlük yapan Gövsa, 1926’da Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

1927’de Sivas’tan milletvekili seçildi. 1936-1945 arasında İstanbul milletvekilliği yaptı. 1941’de hazırlık çalışmalarında bulunduğu ve daha sonra Türk Ansiklopedisi adını alan İnönü Ansiklopedisi’nin genel sekreterliğini 1945’e değin sürdürdü.

Gövsa, özellikle biyografi ve ansiklopedi çalışmalarında bulunmuş, bu alanda önemli yapıtlar vermiştir. Ayrıca çocuk ve ilk gençlik psikolojisi ile pedagoji alanlarında da yapıtlar vermiştir. Şiir de yazan Gövsa, önce Fecr-i Âti topluluğuna katılmış, daha sonra Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Çocuk Şiirleri, 1913; İlk Gençlik Hakkında Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri, 1921; Bedii Terbiye, 1925; Çanakkale izleri, 1926; Çocuk Ruhu, 1926; Ruhiyat ve Terbiye, 1929; Meşhur Adamlar, 4 cilt, 1933-1938; Kâşifler ve Mucitler, 1939; Elli Türk Büyüğü, 1940; Acılar, 1941; Türk Meşhurlan Ansiklopedisi, 1946; Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi, 5 cilt, 1947-1949.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi