Filozoflar

İbnü’l Esir Hayatı, Eserleri (İslam Filozofları)

İbnü’l Esir

İbnü’l-Esir Arap, tarihçi, Türkiye, Cizre’de doğdu (1160), Irak, Musul’da öldü 1234. Kullanıla gelinen İbnü’l-Esir adını diğer iki kardeşi de kullanmıştır. Musul, Bağdat ve Şam’da dönemin ünlü alimlerinden fıkıh, hadis gibi konularda öğrenim gördü. En önemli eseri olan el-Kamil fi’t-tarih İslam öncesi dönemden başlayarak İbnü’l-Esir’in vefatından üç sene öncesine olan 1231 yılına kadar yazılmış 12 ciltlik genel bir İslam tarihidir.
Bu eserinin dışında bir diğer önemli eseri Usdü’l-Gāba fi Ma’rifeti as-Sahābedir

filozof/mescidiaksa1900 İbn Esir

İbn Esir, üç erkek kardeşin aile adıdır, hepsi de Arap edebiyatının tanınmış Müslüman tarih yazarları olup, günümüz güneydoğu Türkiye’de Cizre (Jazīrat ibn Umar)’de doğmuşlardır.

Kardeşler

Mecdeddin

Yaşça büyük olan, Mecdeddin ismiyle bilinir (1149 – 1210), Musul amiri hizmetinde ve önemli bir gelenek ve dil araştırıcı ve gözlemcidir. Onun yazdığı gelenek sözlüğü (Kitab an-Ni/zdya) 1893 yılında Kahire’de yayınlanır, ve ayrıca Ferdinand Seybold tarafından (Kitab ul-Murassa) isminde yazılmıştır

Diyaeddin

Üç kardeşlerden en küçükleri, olan Diya ‘ad-Din (1163 – 1239), 1191 yılından sonra Selahaddin Eyyubi’ye daha sonra onun al-Malik al-Afdal isminde oğluna hizmet etmiş, ve daha sonra, Mısır, Samsat, Halep, Musul ve Bağdat’da bulunmuştur. O tanınmış ünlü Arap edebiyatını estetik ve biçimsel, üslubunu eleştirmiştir. Onun Kitab al-Matlial adındaki kitabı, Bulaq basımevi tarafından 1865 yılı içinde basılmıştır.

Ali ibn el-Esir

En ünlü erkek kardeşlerden ortancası, Ali ibn el-Esir’dir. 1160 ile 1233[3] yılları arasında yaşamış olan ʿIzz ad-Dīn önemli bir müslüman ortaçağ sonrası tarihçisidir. O en büyük eserini (Arapça:الكامل في التأريخ‎, al-kāmil fī t-taʾrīḫ) 1230 – 1231 yılları arasında Musul’da yazmıştır.

Ayrıca, İbn el-Esir Sahabe’lerin yaşamı ve onların etkisi hakkında kapsamlı bir biyografiyi (Arapça:أسد الغابة في معرفة الصحابة‎, Usd al-ġāba fī maʿrifati ṣ-ṣaḥāba) yazdı.


Ali ibn el-Esir

Ali ibn el-Esir veya Ali ibn al-aşir, İbn Esir ailesinden üç erkek kardeşlerden ortancasıdır. Tam ismi (ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm ibn ʿAbd al-Wāḥid al-Ǧazarī aš-Šaibānī) 1160 ile 1233 yılları arasında yaşamış olan ʿIzz ad-Dīn önemli bir müslüman ortaçağ sonrası tarihçisidir.

Yaşam öyküsü

Ünlü erkek kardeşlerden ortancası olan Ali ibn el-Esir, günümüz güneydoğu Türkiye’de Cizre[1] (Jazīrat ibn Umar)’de 1160 yılında doğmuş[2], bilimsel yaşamının çoğunu Musul’da, fakat sık sık Bağdatı ziyaret etmiştir. Bir zaman için Selahaddin Eyyubi’nin ordusuyla Suriye’de bulunmuş ve sonra Halep ve Şam’da yaşamıştır.
Eserleri

* Al-Kamil fi al-Tarikh (Arapça:الكامل في التأريخ, al-kāmil fī t-taʾrīḫ)

Ali ibn el-Esir, en büyük eseri Al-Kamil fi al-Tarikh kitabını 1230 – 1231 yılları arasında Musul’da yazmıştır. Kitabında arasıra, kurucusu İmadeddin Zengi olan Zengiler, 1

2. ve 13. yüzyıllarda Kuzey Irak ve Suriye’de Selçuklu atabeyleri olarak hüküm sürmüş bu hanedanının önemini açıklar. Ayrıca bu eserinde 1099 yılında haçlılar tarafından Kudüs’ün kuşatılmasından ve onların Kudüs’teki bir dağdaki Mescid-i Aksa ‘ya saldırıları sırasında onbinlerce Müslümanın öldürüldüğünden bahseder. Ayrıca Gazalî’nin öz geçmişini içeren temel kaynak eserdir.

* Usud al-Ghabah fi Ma’rifah al-Sahabah (Arapça:أسد الغابة في معرفة الصحابة‎, Usud al-ġāba fī maʿrifati ṣ-ṣaḥāba)

Ayrıca, İbn el-Esir Sahabe’lerin yaşamı ve onların etkisi hakkında kapsamlı bir biyografiyi (Arapça:أسد الغابة في معرفة الصحابة‎, Usud al-ġāba fī maʿrifati ṣ-ṣaḥāba) yazdı.

İlgili Makaleler