Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler İbn-i Hurdazbih Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İbn-i Hurdazbih Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

İBN HURDAZBİH (ykş. 820-912) İranlı coğrafya bilgini. Abbasiler dönemindeki yolları ve eyaletleri anlatan önemli bir kitap yazmıştır.

Doğum ve ölüm yeri bilinmemektedir. Yaşamı üstüne de fazla bilgi yoktur. Gerçek adı Ebu’l-Kasım Übeydullah b.Abdullah’dır. Babası Taberistan valiliğinde bulunmuştur. İbn Hurdazbih Bağdat’ta yetişti. Orada ünlü müzik bilgini İshak Mavsilî’den müzik aletleri, armoni, raks üzerine dersler aldı. Halife Mutemid’in (870-892) yakın çevresine girdi. Irak ve Güney İran arasında işleyen postaların yöneticisi oldu.

Abbasi şehzadelerinden birinin isteğiyle posta konaklarını, her eyaletin vergi miktarını, ticaretini, tarımım anlatan Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik (“Yolların ve Eyaletlerin Kitabı”) adh yapıtını yazdı. Tarihi topografya bakımından önemli bir kaynaktır. Kendisinden sonra gelen İbn Havkâl, Mukaddesi, Ceyhanî gibi coğrafyacılar tarafından yararlanılmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, (ö.s.), M.J. de Goeje (yay.), 1889.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi