İbn Hazm Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

0
54

İbn Hazm’a göre bir sözcüğün, bir kavramın temel olan ilk anlamıdır, yorum, açıklama, başka anlamlar arama insanı kuşkuya götürür, gerçeği kavramasını önler. Nitekim Kuran’ın gerçeğinin anlaşılmasına engel olan da onu yorumlamak, sözcüklere değişik anlamlar yüklemektir. Sözcüğün gerçeği, ilk söylendiğinde, ondan anlaşılandır, yorumla çıkarılan değildir. Tanrısal gerçekler görünüş alanındadır, bu nedenle de açık seçiktir. Birbirinin karşıtı görüşleri ileri süren, bu konuda eşit kanıtlar getiren düşünce çığırlarının birini ötekine üstün tutma olanağı yoktur. Çünkü her öğreti kendi görüşünün doğru olduğunu kanıtlamak için eşit ölçüde kanıtlar gösterir. Oysa görünüşün açık seçikliği karşısında birbirine aykırı yorumlarla çelişik kanıtlar ileri sürme olanağı azdır, olay ne biçim görünüyorsa öyledir.

• YAPITLAR (başlıca): Risale fi Fazli’l-Endülüs, (ö.s.), 1862, (“Endülüs Erdemi Konusunda Kitapçık”); Ibtalü’l-Kıyas ve’l-Rey, (ö.s.), 1913, (“Tasım ve Onaylamanın Gereksizliği”); El-Ihkâm fi Usuli’l-Ahkâm, (ö.s.), 1926, (“Yargı YöntemiKonusundaKitap”); Kitabü’l ahlak ve’s-siye, (ö.s.) 1961, (“Huylar ve Ahlak Üstüne Kitap”). Ensabü’l-Arab, (ö.s), 1962, (“Arapların Soyları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi