İbda Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kirik kalem” 133″ 65″ İbda

Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser oluşturma. Örneğin Fuzûlî’nin Leyla vü Mecnun’u, Şeyh Galib’in Hüsn-ü Aşk’ı birer ibda kabul edilir.

İbda eser verebilenlere mübdi, ibdakâr, eserleri de bedia olarak adlandırılır.