Edebiyat Sözlüğü

İbda Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser oluşturma. Örneğin Fuzûlî’nin Leyla vü Mecnun’u, Şeyh Galib’in Hüsn-ü Aşk’ı birer ibda kabul edilir.