I. William [Fatih] Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

24

WILLIAM I [Fatih] (1028-1087)

Normandiya dükü ve İngiltere kralı. İngiltere’yi fethederek güçlü bir krallık kurmuştur.

Normandiya’da doğdu, 9 Eylül 1087’de Fransa’ da Rouen’da öldü. Normandiya Dükü I.Robert’in evlilik dışı oğludur. 1034’te kendisini vâris ilan eden babasının ertesi yıl hac için gittiği Kudüs’ten dönerken ölmesi üzerine Normandiya Dükalığı’nın başına geçti. 1047’de kendisine karşı ayaklanan baronları Fransız Kralı I.Henri’nin (1008-1060) yardımıyla Val-es-Dunes’te yenilgiye uğrattı. Ardından, Anjou Kontu Geoffrey Martel’e karşı I.Henri’nin yanında savaşmaya başladı. 1063’te Maine’yi işgal ederek topraklarını genişletti.

William’ın kuzeni olan İngiltere Kralı I.Edward’ ın (1042-1066) ölümü üzerine İngiliz soyluları Edward’ın eniştesi Harold’ı kral ilan ettiler. Harold’ı tanımayarak taht üzerinde hak iddia eden William papanın da onayını alarak bir ordu topladı. Öte yandan, Harold’ın kardeşi Tostig de tahtı ele geçirmek için Norveç Kralı III. Harald’ın desteğiyle Harold’a karşı çarpışmaya başladı. Harold’ın 25 Eylül 1066’da Stamford Bridge’de Tostig ve Harald’ı yenmesinden iki gün sonra William, İngiltere’nin güneydoğusuna çıktı. 14 Ekim 1066’da Hastings yakınlarında yapılan savaş sırasında Harold öldü. Savaşı kazanan William 26 Aralık 1066’da taç giyerek İngiltere kralı oldu. 1067 başında Normandiya’ya dönen WilIiam Aralık 1067’de başlayan ayaklanmalar üzerine yeniden İngiltere’ye geçmek zorunda kaldı. 1071’e değin süren ayaklanmaları bastırdıktan sonra İskoçya kralının kendisini tanımasını sağladı. Geri kalan yaşamının büyük bir bölümünü Normandiya’da geçiren William 1075’te bir ayaklanmayı bastırmak, 1085’te ise Danimarka Kralı II.Knut’un işgal girişimini önlemek amacıyla İngiltere’ye gitti. Aynı yıl, Fransa Kralı Philippe’in kendisinden almış olduğu Mantes’i yeniden ele geçirmek amacıyla bir sefer düzenledi. Mantes’in işgali sırasında ağır bir biçimde yaralandıktan sonra çekildiği Rouen’da öldü. Ölmeden önce, Maine ve Normandiya’yı oğlu Robert Curthouse’a, İngiltere’yi ise küçük oğlu William Rufus’a bıraktı.

İngiltere’yi ele geçirdiği için Fatih lakabıyla anılan William, Anglosakson yasalarını yürürlükte bırakmasına karşın kiliseyi ve soyluları denetim altına alarak güçlü bir krallık kurmuştur. İdari bölgelerin başına krallığa bağlı görevlileri getirerek yönetimin merkezileştirilmesine çalışmış, geniş kapsamlı bir sayım yaptırarak toprak sahiplerinin verecekleri vergi miktarlarının tam olarak saptanmasını sağlamıştır. Öte yandan, İngiltere’nin istilası Fransız dilinin ve kültürünün önemli öğelerini de birlikte getirerek yeni bir dilin ve kültürün doğmasına yol açmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi