I.Vladimir Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0
76

VLADİMİR I (956-?-1015)

Kiev büyük prensi. Hıristiyanlık’ı kabul ederek Rusya’da Hıristiyanlık’ın yayılmasında önemli rol oynamıştır.

Kiev’de doğdu, 15 Temmuz 1015’te Kiev yakınlarındaki Berestova’da öldü. Kiev Büyük Prensi Sviatoslav Igoreviç’in en küçük oğluydu. 970’te babası tarafından Novgorod büyük prensi yapıldı. 972’de babasının ölümünün ardından Kiev ve Novgorod prensliklerini ele geçiren ağabeyi Yaropolk’a karşı savaşacak güç toplamak üzere İskandinavya’ya gitti. 978’de kalabalık bir İskandinavyalı Viking ordusuyla birlikte Rusya’ya dönerek Yaropolk’a karşı savaşa başladı. Ağabeyine karşı verdiği mücadeleyi kazanarak 980’de Kiev büyük prensi oldu.

Babasının başlattığı yayılma politikasını sürdüren I.Vladimir, doğudaki Slav kabilelerini yönetimi altında birleştirdi. 981-983 arasında Polonya ve Lituanya üzerine toprak kazanımı ile sonuçlanan seferler düzenledi. 985’te Volga Bulgarları üzerine yaptığı sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Güneyde Peçenekler’ le yaptığı savaşlardan da bir sonuç elde edemedi. Bizans İmparatoru II. Basileios, yönetime karşı baş gösteren ayaklanmayı bastırmada kendisinden yardım isteyince, 987’de onunla bir ittifak antlaşması yaptı. II.Basileios’a istediği yardımı sağlamak karşılığında, kızkardeşi Anna ile evlendi ve Hıristiyan olmayı kabul etti. 988’de vaftiz olduktan sonra Hıristiyanlık’ı yaymak için topraklarında yaşayan putperestlere karşı yoğun bir mücadele başlattı, Hıristiyan olmayı reddedenlerin başlattıkları ayaklanmaları acımasızca bastırdı; çok sayıda kilise kurdu.

Ölümünden sonra, 13.yy ortalarında Hıristiyan-lık’a yaptığı hizmetlerden dolayı aziz olarak kutsandı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi