I. Selevkos Nikator Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

19

İÖ 312 Ağustos’unda Babil’i yeniden ele geçirerek Mezopotamya’da Selevkoslar yönetimini başlatmış oldu. İÖ 311’de ikinci koalisyon savaşlarının ardından yapılan barış antlaşmasının dışında tutulmuş olan Selevkos, egemenliğini sürdürebilmek için İÖ 308’e değin Antigonos’un ve oğlu Demetrios’un saldırılarına başarıyla karşı koydu. Daha sonra doğuya doğru harekete geçerek Media’yı ve Susiana’yı aldı. İÖ 305’te diğer komutanlar gibi Selevkos da kendisini kral ilan etti. Krallığını geliştirmek amacıyla İran’ın doğu eyaletlerini egemenliği altına alarak Hindistan’a dek ilerledi. Batıda artan tehlike karşıda Hint Kralı Candragupta’yla, 500 fil karşılığında Hindistan eyaletlerinin yönetimini ona bırakan bir antlaşma yaparak geri döndü.

Selevkos, Ptolemaios, Kassandros ve Lisimakhos’ la birlikte Antigonos’a karşı üçüncü koalisyon savaşına
katıldı. İÖ 301’de Antigonos’un ölmesiyle sonuçlanan Ipsos Savaşı’nı Kassandros ve Lisimakhos’la birlikte yönetti. Antigonos’un ölmesiyle kesin olarak parçalanan imparatorlukta ortaya beş krallık çıkmıştı. Selevkos krallığına doğu ülkeleri ve Mezopotamya’dan başka Suriye’yi de kattı. Ancak Güney Suriye o zamana değin Ptolemaios’un elindeydi. Selevkos, Ptolemaios’la savaşmak istemeyerek yalnızca Kuzey Suriye’yi işgal etti, başkentini Dicle kıyısındaki Selevkia’dan Antiohheia’ya (Antakya) taşıdı. Yine de bu sorun Selevkoslar ve Ptoiemaioslar arasında uzun Suriye savaşlarına yol açacaktı.

Selevkos, Asya topraklarını yeniden ele geçirmek üzere Makedonya’dan Anadolu’ya geçen Demetrios’u İÖ 285’te Toroslar yöresinde tutsak aldı. Ülkesindeki iç karışıklıklardan yararlanmak amacıyla Lisimakhos’a savaş açtı. İskender’in komutanları arasındaki son büyük savaş İÖ 281’de Lidya’da Kurupedion’da yapıldı. Lisimakhos’u yenen Selevkos, Anadolu ve Trakya’yı egemenliği altına aldı ve ordusu tarafından Makedonya kralı ilan edildi. Bundan sonra İskender’in imparatorluğunu yeniden kurmak üzere Makedonya’ya gitmek amacıyla Çanakkale Boğazı’nı geçti. Lisimaheia’da I. Ptolemaios’un tahttan uzaklaştırdığı büyük oğlu Ptolemaios Keravnos tarafından öldürüldü. Yerine geçen oğlu I. Antiokhos tarafından Zeus Nikator (Galip) adı altında tanrılaştırıldı.

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi