Tarih

I.Mustafa Kimdir, Hayatı, Dönemi (Osmanlı Padişahları)

I.Mustafa. 15. Osmanlı padişahı, 80. İslam Halifesi. (Manisa’da doğdu, 20 Ocak 1639’da İstanbul’da öldü). İki kez Osmanlı tahtına çıkmıştır.

III. Mehmed’in oğlu, I. Ahmed’in kardeşi, II. Osman’ın (Genç) amcasıdır. Yeterli bir eğitim görmedi. 22 Kasım 1617’de I. Ahmed’in ölümü üzerine, veliahd Osman’ın yerine Osmanlı tahtına çıktı. Akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle, 26 Şubat 1618’de, devlet adamlarınca tahttan indirildi. Yerine II.Osman (Genç) geçirildi.

II. Osman’ın olaylarla dolu kısa saltanatı kanlı bir biçimde son buldu ve ayaklanan Yeniçeriler’i kışkırtan Kara Davud Paşa’nın yardımıyla I. Mustafa, 19 Mayıs 1622’de ikinci kez tahta çıktı. Hemen Kara Davud Paşa’yı sadrazam yaptı. II. Osman’ın Davud Paşa tarafından öldürtülmesi, Anadolu ve İstanbul’da büyük tepkiler yarattı ve karışıklığa sebep oldu. Mustafa, 13 Haziran 1622’de, Sipahiler’in isteğine uyarak, Davud Paşa’yı görevden aldı. Yerine Merre Hüseyin Paşa’yı getirdi.

Erzurum’da Abaza Mehmed Paşa’nın. II.Osman’ın öcünü almak amacıyla ayaklanması üzerine, Yeniçeriler, Ocak 1623’te, I. Mustafa’dan II. Osman’ın katillerini cezalandırmasını istediler. I. Mustafa, Davud Paşa ve adamlarının öldürülmesi hakkında bir hatt-ı hümâyûn gönderdi. Bunun üzerine Kara Dâvûd Paşa ve Kalenderoğlu denilen kişiler yakalanarak îdâm edildiler. Sadrazamlıktan alınan Merre Hüseyin Paşa, Yeniçeriler’i ayaklandırarak, Gürcü Mehmed Paşa’nın yerine, 5 Şubat 1623’te ikinci kez sadrazam oldu. Ancak ulemanın karşı çıkması üzerine, 30 Ağustos 1623’te sadrazamlıktan alındı. Yerine, şehzade Murad’ın (IV. Murad) annesi Kösem Sultan’ın desteklediği Kemankeş Ali Paşa getirildi. I. Mustafa’nın devlet işlerinde hemen hemen hiçbir etkisi bulunmadığının ve akli dengesinin bozukluğunun yarattığı sorunların farkında olan Kemankeş Ali Paşa, I. Mustafa’nın 10 Eylül 1623’te tahttan indirilmesini sağladı. 20 Ocak 1639’da Topkapı Sarayı’nda ölünceye değin sarayda kapalı olarak yaşadı. I. Mustafa, Ayasofya Câmii karşısındaki türbesinde medfundur.

İlgili Makaleler