Tarih

I. Mervan Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MERVAN I (620-685)

Emevi halifesi. Emevi hanedanının Mervani kolunun kurucusudur.

Mervan b. el-Hakem Mekke’de, bir söylentiye göre de Taif’te doğdu, 7 Mayıs 685’te Şam’da öldü. Doğum tarihi tartışmalıdır. 61/’ ya da 618’de doğduğunu ileri sürenler de vardır.

Büyük amcası halife Osman’ın kâtipliğini yaptı. 656’da Osman’ın öldürülmesi olayında, amcasını büyük bir çabayla korudu ve ağır yaralar aldı. Cemel vakasına katıldı. Ayrıca bu savaşta da aldığı yaralar yaşamı boyunca sağlığını etkiledi. Emevi Halifesi

I.Muaviye tarafından Hicaz valiliğine atandı. Emevi ailesinin haklarını rakiplerine karşı başarıyla korudu. Ancak halifeliğe özenmesi görevinden alınmasına neden oldu. I.Yezid’in halifeliğe geçmesiyle yeniden saygınlık kazandı. Halife Ali’nin oğlu Hüseyin’e karşı açılan mücadeleye karıştı. Onun bu tutumu Medine halkının ayaklanmasına ve ailesi ile birlikte kentten kovulmasına yol açtı. II.Muaviye’nin kısa süren halifeliğinin ardından halifeliğe adaylığını koydu. 684’te Câbiye toplantısında halife seçildi. Zorlu bir mücadeleden sonra Suriye, Filistin ve Mısır’ı siyasal denetim altına aldı. Merc Rahit’te, Kaysiler’e komuta eden Zahhak b.Kays’ı yendi.

Yaşamının sonlarına doğru I.Yezid’in oğlu Halid ve Amr el-Asdak’ı veliaht tanımak zorunda kaldı. Ancak uzun süren görüşmelerden sonra veliahtlığı kendi oğulları Abdülmelik ve Abdülaziz lehine çevirdi. Ölümünden sonra yerine Abdülmelik geçti.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi