I. Ferdinand Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

34

FERDINAND I (1503-1564) Alman imparatoru. Ülkesinde dinsel barışın yerleşmesine çalışmıştır.

10 Mart 1503’te Ispanya’da Alcalâ de Ffenares’te doğdu, 25 Temmuz 1564’te Viyana’da öldü. İspanya’ da büyüdü. Büyükbabası I.Maximilian’m 1519’da ölmesi üzerine ağabeyi V. Charles [Charles Quint] Alman imparatoru oldu. Ferdinand 1521-1522 yıllarında Avusturya’da Habsburglar’a ait topraklan yönetmekle görevlendirildi. 1526’da eniştesi Bohemya ve Macaristan Kralı II. Louis’nin ölümü üzerine Bohemya ve Macaristan Kralı oldu. 1531’de ağabeyi V.Charles tarafından Roma kralı ilan edildi. Böylecc Ferdinand imparatorluğun varisi olmaktaydı.

Ancak V. Charles geleneğe aykırı olarak oğlu Philip’in imparatorluk varisi olmasını isteyince iki kardeşin araları açıldı. 1551’de Ferdinand’ın ölümünden sonra Philip’in başa geçmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Bununla birlikte daha sonra bu anlaşma geçerliğini yitirdi ve Ferdinand’ın oğlu başa geçti.

Alman toplumunda Protestan ve Katolik güçler arasındaki mücadele önemli boyutlara ulaşmıştı. Ferdinand ağabeyi ile Protestan prensler arasında uzlaşma sağlamaya çalıştı. V.Charles, Protestan prensler tarafında 1552’de yenilgiye uğratıldığında Ferdinand araya girerek Passau Antlaşması’nı düzenledi. 1555’te yine onun girişimiyle Protestan prenslere dinsel özgürlük verilmesini kabul eden Augsburg Antlaşması gerçekleşti. V.Charles bu antlaşmaya karşı çıktı ve imparatorluktan çekildi. Ferdinand 1558’de Alman imparatoru (ve Kutsal Roma imparatoru) oldu. Pro-testanlar’a yeni haklar vererek ülkesinde dinsel barışın sürmesine çalıştı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi