Hz.Yusuf Kimdir, Hayatı, Kıssası Özet Hakkında Bilgi

Yusuf Hz.

Yâ’kub (diğer adıyla İsrail) Peygamberin 12 oğlundan biri ve İshâk Peygamberin torunu olup Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerdendir. Kur’ân’ın 1

2. suresinin tamamına yakın kısmında onun hayatı anlatılmıştır. Bu surede verilen bilgiye göre Hz. Yusuf küçükken rüyasında 11 yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmüş, bunu babasına anlatması üzerine, Hz. Yakub. bu rüyânın bir peygamberlik işareti ve Allah’ın bir lütfü olduğuğunu anlayarak, rüyâsını kardeşlerine anlatmamasını tenbihlemişti. Yusuf’un ağabeyleri, babalarının, onu kendilerinden çok sevmesini kıskandılar ve babalarını aldatarak bir kır gezisine götürme bahanesiyle Hz. Yusuf’u yanlarına aldılar. Onu bir kuyuya attılar; babalarına da Yusuf’u kurda kaptırdıklarını söylediler. Hz. Yâkub, bu işte bir hile olduğunu aniadıysa da kederini sabır ve mâtanetle karşılamaktan başka çaresi yoktu.

Bu arada kuyudan su çekmeye gelen bir kervancı kafilesi Yusuf’u buldular ve Mısır’a götürerek bir “azîz”e üçbeş kuruşa sattılar. Hz. Yusuf, Hazîne nazırı olan aziz ve karısı (Zeliha)’nın himâyesinde büyüdü. Allah ona “ilim ve hikmet verdi”; rü’yâ tevilleri öğretti.

Hz. Yusuf, son derece güzel ve yakışıklı idi. Bu sebeple azîzin karısı yardımı ile bu kadının bütün ısrarlarına ve baskılarına karşı koyarak iffetini muhâfaza etti. Sonunda zora baş vuran kadın onu zindana attırdı. Zindanda bazı kimseleri, ataları İbrâhim, İshak ve Yâkub Peygamberlerin de tebliğ ettiği Tevhîd dinine dâvet etti. Bu arada kral bir rüyâ görmüş ve bunu tâbir ettirememişti. Kendisine, Hz. Yusuf’un bu konudaki mahâreti haber verildi. Hz. Yusuf’un tâbirine göre önce yedi bolluk yılı, sonra da yedi darlık yılı gelecekti. Bu arada azizin karısı da Yusuf’un mâsum olduğunu itiraf etti. Kral onu hapisten çıkarıp, Hz. Yusuf’un talebi üzerine onu mâ! iye nâzın yaptı, yetkisini son derece arttırdı.

Zaman geçmiş, kıtlık yılları gelip çatmıştı. Ağabeyleri Mısır’a, devletten buğday yardımı almaya geldiler. Hz. Yusuf’la görüştüler. Yusuf onları tanıdığı halde onlar kardeşlerini tanıyamadılar. Onlardan, en küçük kardeşlerini de getirmelerini istedi. Kardeşi geldiğinde Hz. Yusuf, güya onun hırsızlık yaptığını isbatlayan bir plan hazırlatarak kardeşini onlara vermedi. Oğullarının, olup biteni babaları Hz. Yâkub’a bildirmeleri üzerine bu ikinci oğlunu da kaybettiğini sanan ve Hz. Yusufun acısı ile âmâ olan Hz. Yâkub, son derece üzüldü. En sonunda Hz. Yusuf tekrar yardım istemeye gelen kardeşlerine kimliğini açıkladı. Onları affetti. Babasına gömleğini gönderdi ve bu gömlekte Yusuf’un kokusunu hisseden Hz. Yâkub, gömleği yüzüne sürünce Allah’ın lütfü ile gözleri açıldı. Hep terlikte Mısır’a giderek Hz. Yusuf’a kavuştular, ve hep birlikte Allah’a şükrettiler. Rivayete göre babası vefat ettiğinde Hz. Yusuf 56 yaşındaydı; sonra 110 yaşına kadar yaşadı.