Hz.Yahya Hayatı, Kimdir, Hayatının Özeti, Kısaca

Yahyâ Hz.

Benî İsrail peygamberlerinden biri olup Hz. Zekeriyyâ’nın oğludur. Kur’ân-ı Kerîm’de 5 âyette ismi geçer. Bu âyetlerde verilen bilgiye göre Hz. Yahyâ’nın babası ve annesi çocukları olmayacak kadar yaşlı idiler. Bu sebeple, melekler Zekeriyyâ’ya Yahya adlı bir oğlu olacağını müjdeledikleri zaman “Yâ Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çatmış, karım da kısır iken benim nasıl oğlum olur?” diyerek hayretini belirtmiş; Allah Teâlâ da “Öyle (ama) Allah dilediğini yapar.” buyurmuştu (K.3/40; 19/7-9). İslâm tarihçilerinin belirttiğine göre Hz. Yahya’nın doğumu Hz. İsâ’nınkinden 3 sene veya 6 ay kadar önceye rastlar.

Yahyâ, Musa’nın şeriatını devam ettirdi. Allah ona daha çok küçükken ilim ve hikmet vermişti (K. 19/12). İsrâil oğullarına vaaz ve nasihat etti. Sonra Hz. İsâ Peygamber olup yeni bir dini tebliğe başlayınca Hz. Yahyâ peygamber olarak İsâ’nın dinini kabul etti.

Rivâyete göre İsrâil oğullarının o sırada lideri olan şahıs (Hiredus), Musa peygamberin şeriatine göre kardeşinin kızı ile evlenmek istedi ve Yahyâ’ya nikâhlarını kıymasını teklif etti. Fakat İsâ’nın dininde kardeş kızı ile evlenmek haram kılındığından Yahyâ bu nikâhın caiz olmayacağını söyleyerek nikahı kıymaktan kaçındı ve bu yüzden idam edildi.