Hz. Süleyman Kimdir, Hayatı, Kur’an’a Göre Kıssası

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerden biridir. Beni İsrail’in hükümdar ve peygamberlerinden olan Dâvud’un oğludur.

Hz.Süleyman, daha çocuk yaşta bir dâvâ münâsebetiyle babasının verdiği bir fetvâya itiraz etmiş; babasının fetvasından farklı olan ve onun tarafından da kabul edilip uygulanan isâbetli bir fetvası ile zekâsını ve ilminin genişliğini isbat etmişti.