Tarih

Hz.Salih Kimdir, Hayatı, Kıssası, Hz.Salih’in Hayatı Kısaca

Sâlih, Hz.

Kur’ân-ı Kerîm’de 9 yerde ismi geçen ve Semûd kavmine gönderildiği bildirilen peygamberdir.

Tarihçilerin çoğuna göre Arablardan olan Semûd kavmi, Hicaz ile Şam arasında “Hicr” denilen yerde otururdu. Kur’ân-ı Kerîm’de verilen malûmata göre, Hz. Sâlih, (yirmi yıl boyunca) putperest olan bu kavmi tevbe ve istiğfar ederek Allah’ın birliğini tasdike çağırdı; bozgunculara uymamalarını öğütledi ise de zayıf ve kimsesizler dışında halkın çoğunluğu, özellikle ileri gelenler ona karşı çıktılar; büyücülükle itham ettiler; bu arada kendisinden, söylediklerinin doğruluğuna dair delil istediler. Hz. Sâlih onlara bir deve gösterdi ve bunun Allah tarafından  bir alâmet olduğunu söyledi ve ona kötülük yapmamalarını tavsiye etti. Fakat onlar Hz. Salih’in bir mucize olarak Allah’ın emri ile taştan çıkardığı deveyi öldürdüler. Bunun üzerine şiddetli bir gürültü, fırtına ve zelzele koptu. Evler yerle bir oldu. İnkârcılar helâk oldular.

Bu olaydan sonra Hz. Sâlih ve az sayıdaki mü’minlerin nerede kaldığına dair kesin bilgi yoktur. Ülkelerinde kaldıkları, Mekke’ye veya Filistin’e gittikleri rivâyetleri vardır. Hz. Salih’in seksen beş yıl veya iki yüz yıl yaşadığı ve Mekke’de rükün ile makam arasında gömüldüğü rivayet edilir.

İlgili Makaleler