Hz. Osman Kimdir, Hayatı, Dönemi, Olayları, Hakkında Bilgi

21

OSMAN (577-656) İslam halifesi. Kuran’ı bugünkü biçiminde düzenletmiştir.

Mekke’de doğdu, 17 Haziran 656’da Medine’de öldü. Mekkeli Beni Ümeyye kabilesinin başkanlarından Affan’ın oğludur. Annesi Küreyz’in kızı Erva’ dır. Beşinci kuşaktan dedesi olan Abdi Menaf, Hz.Muhammed’in de büyük atasıdır. Osman aile mesleği olan ticaretle ilgilenerek yetişti. 610’da, İslamiyet’i kabul eden beşinci kişi oldu. Yaşamının bundan sonraki bölümü, İslam tarihi bakımından önemli olaylar içinde geçti. Peygamber’in kızı Rukiye ile evlendi. Mekke’de Müslümanlar’a yöneltilen baskılar artınca ailesini alıp Habeşistan’a göçtü. Dönüşünde yine ticaretle uğraştı. Zenginliği sayesinde Müslümanlar’ın parasal sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Hicret’den (622) sonra Medine’ye taşınarak burada da ticaret yaptı. 624’te Rukiye ölünce Hz. Muhammed’in Ümmü Gülsüm adlı kızı ile evlendi. Uhud, Hendek, Hayber savaşlarında, Mekke’nin zaptında görev aldı. 628’de Hudeybiye barış görüşmelerine delege olarak katıldı. Kurulmasına çalışılan küçük İslam ordusunun donanım gereksinmelerini büyük ölçüde karşıladı. Ebubekir’in ve Ömer’in halifelikleri dönemlerinde ılımlı siyaset yanlısı olarak her ikisine de danışmanlık etti. Ömer, ölmeden önce Osman’ın da yer aldığı altı kişilik bir kurul oluşturmuş, yeni halifeyi bunların belirlemesini istemişti. Kurul, seçim işinde güçlüklerle karşılaştı. Sonunda, 644’te yaşlı ve yumuşak huylu oluşu nedeniyle Osman halife seçildi.