Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Hz. Musa Kimdir, Hayatı, Kıssaları, Asası, Mucizeleri, Peygamberliği

Hz. Musa Kimdir, Hayatı, Kıssaları, Asası, Mucizeleri, Peygamberliği

0

Hz. Mûsa. Beni İsrail (İsraîl Oğullarından) (İbrani) peygamber İmran (Kitab-ı Mukaddes’e göre Amram) adındaki bir şahsın oğludur. Kur’ân’da bu konuda bilgi yoktur. Mısır’da doğmuştur. Yahudilik dini dışında Hıristiyanlık ve İslam’da da peygamber kabul edilir.

Kur’ân’da olsun, sahih hadîslerde olsun, hayat hikayeleri en çok bildirilen büyük peygamberlerden biri ve belki de birincisi Hz. Mûsâ’dır. Kendisine Tevrat vahyedilmiştir. Kur’ân’ın 34 sûresinde 131 âyette 136 defa zikredilir.

İsraîl Oğulları Mısır’da çoğalarak on iki kabileye ayrılmışlardı. Bunlara “Beni İsraîl Esbatı (İsraîl oğullarının torunları)” denirdi. Bunların böyle çoğalmaları, Mısır’ın eski halkı olan Kıptî’lerin hoşuna gitmiyordu. Onun için bunlara eziyet ediyorlar ve dedelerinin ili olan Kenan yurduna çıkıp gitmelerini engelliyorlardı.