Tarih

Hz. Muhammed’in Yemâme Emiri Hevze’ye Gönderdiği Mektûp (İslam Tarihi)

tarih-2/hz-muhammed-mektup” 168″ 139″

“Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Allah’ın Rasûlu Muhammed’den Ali oğlu Hevze’ye. Selâm hidâyet yolunda olanlara. Bil ki, Rabb’ım benim dinimi yakın bir zamanda, dünyanın en uzak ufuklarında parlatacak. Ey Hevze, Müslüman ol da selâmete er. Ben de idâren altındaki yerleri, senin idârende bırakayım.(1)

Hrıstiyan olan Hevze, Müslüman olmadı. Hz. Muhammed’e yazdığı cevapta:

-Beni dâvet ettiğin din çok güzel. Ancak Arablar benim yerime göz koymuşlardır. Beni veliahd yaparsan, sana tâbi olurum, dedi. Hz. Muhammed’e Hevze’nin cevâbı okununca:

-Bu adam ne söylüyor? Bu şartla O’na bir karış yerin idaresini bile bırakmam, buyurdu.(2) Hevze, Mekkenin fethinden sonra öldü. Çok geçmeden bu bölge Müslüman oldu.

(1) Zâdü’l-Meâd, 3/132-133; el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, 156; Tecrid Tercemesi, 12/425

(2) Zâdü’l-Meâd, 3/133; Tecrid Tercemesi, 12/426

İlgili Makaleler