Hz. Muhammed’in Yemâme Emiri Hevze’ye Gönderdiği Mektûp (İslam Tarihi)

“Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Allah’ın Rasûlu Muhammed’den Ali oğlu Hevze’ye. Selâm hidâyet yolunda olanlara. Bil ki, Rabb’ım benim dinimi yakın bir zamanda, dünyanın en uzak ufuklarında parlatacak. Ey Hevze, Müslüman ol da selâmete er. Ben de idâren altındaki yerleri, senin idârende bırakayım.(1)