Tarih

Hz. Muhammed’in Elçileri ve İslama Davet Mektubu Götürdükleri Hükümdarlar (İslam Tarihi)

tarih-2/hz.muhammedin-mektuplari” 326″ 308″


Hz. Muhammed’in Elçileri ve İslama Davet Mektubu Götürdükleri Hükümdarlar

 

Bizans Kayser’i Hirakliyus’a, Halîfe oğlu Dihyetü’l-Kelbî;

İran Kisrâ’sı Hüsrev Perviz’e, Huzâfe oğlu Abdullah;

Habeşistan Necâşisi Ashame’ye, Ümeyye oğlu Amr;

Mısır (İskenderiyye) Mukavkısı Çüreyc’e, Ebû Beltea oğlu Hâtıb;

Gassan Emîri Hâris b. Ebî Şemmer’e, Vehb oğlu Şuca’;

Yemâme Emîri Hevze b.Ali’ye de Amr oğlu Salît elçi olarak mektup götürdüler.(1)

(1) Zâdü’l-Meâd, 1/60-63; (O devirde Bizans İmparatorlarına “Kayser”, İran Şahlarına “Kisrâ”, Habeş krallarına “Necâşi”, Mısır Meliklerine “Mukavkıs”, Türk hükümdarlarına da “Hâkan” denirdi.)

İlgili Makaleler