Hz. Muhammed Sözleri -31 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

 • Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.
 • Kalbinden tam bir sadakatle Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de Allah’ın resûlü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.
 • İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek… İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz.
 • Bize hiyanet eden bizden değildir. Hile ve aldatmayı yapanlar cehennemdedirler.
 • Benim olmayan sözleri bana mal etmeyin. Kim bir sözü yalan söyleyerek bana mal eder, benimle ilgili yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın.
 • Cehennemlikleri size haber vereyim mi?. Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.
 • Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.
 • Gülerek günah işleyen ağlayarak Cehenneme girer.
 • Cehenneme girecek ilk üç kimse şunlardır: Zalim idareci, zekat vermeyen zengin, böbürlenen kibirli fakirdir.
 • Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunanı, Allah yüzükoyun cehenneme atar.
 • Cühelâ takımıyla münakaşa veya ülemâya karşı böbürlenme veya halkın dikkatini kendine çekme gayesiyle ilim talep eden ateştedir.
 • İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
 • Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı.
 • Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın.
 • İki haslet vardır ki bir mü’minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk.”Cömert, Allah’a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır.
 • Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Cana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır.
 • Sizden her kim, bir hurmanın yarısı ile de olsa kendini ateşten korumaya gücü yeterse bunu yapsın.
 • Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir.
 • “İki müslüman birbirlerine kılıç çekerlerse kâtil de maktül de cehennemdedir” buyurmuşlardı. Orada bulunanlar: “Ey Allah’ın Resülü! Katili anladık, cehennemdedir; ya maktulün suçu ne?” dediler. “Çünkü, o da kardeşini öldürmek istemişti” buyurdular.”

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32