Hz. Muhammed Sözleri -3 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

 • Allah yolunda kim tek bir yürüyüş yapsa, kendisine isabet eden toz, Kıyamet günü mislince misk olur.
 • Cennetin kapıları, kılıçların gölgesi altındadır.
 • Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.
 • Onun için Allah yolunda cihad, beden ile olacağı gibi para ve dil ile de olur.
 • Allah yolunda bir gece nöbetcilik, bir adamın ailesi içinde bin yılda kılacağı namaz ve tutacağı oruçtan daha hayırlıdır, (bu zikredilen) yıl üçyüzaltmış gündür ve bir gün bin yıl gibidir.
 • Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.
 • İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
 • Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.
 • Kim Allah yolunda cihad eden bir gaziyi tam olarak teçhiz ederse, o gazi ölünceye veya savaştan dönünceye kadar sevabına iştirak eder.
 • Harb bir hiledir.
 • Kim evinde oturduğu halde; Allah yolunda (cihad edenlere) bir nafaka gönderecek olursa, ona her bir dirhem karşılığında yediyüz dirhem (sevabı) vardır. Kim de Allah yolunda bizzat cihad eder ve bu yolda mal harcarsa, ona da herbir dirhem için yediyüzbin dirhem (sevabı) vardır.
 • Kim gaza yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur.
 • Ona hiçbir sevab yoktur! (Üç kez yinelenen, “Allah yolunda cihad arzu ettiği halde bir de dünyalık isteyenin durumu” sorusuna üçünde de aynı cevap)

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32