Hz. Muhammed Sözleri -23 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

 • Her şeyin bir yolu vadrır. Cennetin yolu da ilimdir. Anahtarı ise, çaresizleri ve fakirleri sevmektir.
 • Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
 • Yüce Allah ölçülü davrananı zengin eder, israf edeni de fakir düşürür. Tevazu göstereni yükseltir, büyüklenen kimseyi de kırıp geçirir.
 • Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.
 • Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir!
 • Kendisini fakir gösteren kimse, fakirleşir.
 • Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.
 • Cehennemlikleri size haber vereyim mi?. Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.
 • Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.
 • Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
 • Kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar, iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür.
 • Müjde o kimseyedir ki sözünün fazlasını tutmuş ve malının fazlasını infak etmiştir.
 • Uhud dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç, geri tarafını yanımda üç gece dahi tutmak istemezdim.
 • Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri: “Allah’ım; (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver” diye dua eder. Diğeri de; “Allah’ım; malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver” diye beddua eder.
 • Cehenneme girecek ilk üç kimse şunlardır: Zalim idareci, zekat vermeyen zengin, böbürlenen kibirli fakirdir.
 • Kim bir zengine zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa dininin üçte biri gider.
 • Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.
 • Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir. Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan kimsedir.
 • İnsanoğlu yaşlandıkça iki şey onda gençleşir: Mal sevgisi ve yaşama arzusu.
 • Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.
 • Fukaraya merhamet ve yardım et. Lâkin fakirliğin ve muhtaçlığının sebebini sorma. Çünkü ihtimal ki sebebini anlarsan merhamet etmezsin.
 • Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz şerlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.
 • Fakirler cennete zenginlerden beşyüz yıl önce gireceklerdir.
 • Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder.
 • Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak, Allah’ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir.
 • İktisad üzere bulunan fakir olmaz.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32