Hz. Muhammed Sözleri -16 (Düşündüren Anlamlı Sözler)

 • Yüce Allah ölçülü davrananı zengin eder, israf edeni de fakir düşürür. Tevazu göstereni yükseltir, büyüklenen kimseyi de kırıp geçirir.
 • Cenab-ı Hak, kendisi için tevazu gösteren kimseyi mutlaka yükseltir.
 • Duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Mütevâzi giyinmek imandandır, mütevâzi giyinmek imandandır!
 • Elbisesini büyüklenerek sürüyen kimseye Allah kıyamet günü bakmayacaktır.
 • Allah, bana, birbirinize karşı mütevazi olmanızı, hiç kimseye karşı iftihar etmemenizi, hiç kimsenin hiç kimseye karşı haddi aşmamasını vahyetti.
 • Allahu Teala affedenin, ancak izzet ve şerefini arttırdığı gibi, tevazu göstereni de yüceltir.
 • Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse cehenneme girmez; kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse ise cennete giremez.
 • Kibirli ve kendinden olmayan şeylerle övünen kimse cennete giremez.
 • Üç şey helak edicidir: Fazla cimrilik, kendisine uyulan heva (nefis arzusu), kişinin kendi nefsini beğenmesi.
 • Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir.
 • Cehenneme girecek ilk üç kimse şunlardır: Zalim idareci, zekat vermeyen zengin, böbürlenen kibirli fakirdir.
 • Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunanı, Allah yüzükoyun cehenneme atar.
 • Cehennemlikleri size haber vereyim mi?. Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.
 • Kişi, kendini beğenerek “helâk oldu bu insanlar!” derse en helâk olanı kendi olur.
 • Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu’dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.
 • Kişinin noksanlığı kalbindeki kibri kadardır.

Hz.Muhammed-Ana Menü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32