Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Hz. İsa Kimdir, Hayatı, Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Hz. İsa Kimdir, Hayatı, Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Hz. İSA (1. yy) Kendisine kitap indirilen tektanrıcı peygamberlerin üçüncüsü, kendi adından kaynaklanan Hıristiyanlık’ m kurucusudur.

Hz. Isa’nın kişiliği konusunda Hıristiyan ve İslam kaynakları, birbiriyle bağdaşma olanağı bulunmayan, değişik görüşler ileri sürerler. Her iki kaynağın birleştiği nokta onun peygamber olduğudur.

Hıristiyan kaynaklarına göre Hz.İsa, Yahudi kralı Herod’un ölümünden önce 25 Aralık 5’te, Dionisios Exiguus’un bildirdiğine göre ise l’de doğmuştur. Başka kaynaklar, gene Hıristiyan anlayışına uygun olarak, Roma Takvimi’ne göre 754’te, Tiberius yönetiminin de 15.yılında Beytüllehem’de doğduğunu ileri sürerler. İsa Ocak 27’de vaftiz edilmiş, 7 Nisan 30’da ölmüştür.

Tevrat’ın (Eski Ahid) Yeremya bölümünde insanlığı kurtaracak bir kralın geleceğini bildiren sözleri Roma egemenliğinden kurtuluşun simgesi olarak yorumlayan Yahudi tanrıbilimcileri imparator Tiberius’un 15.yılmda, Yahudiler’e, müjdelenen bu kimsenin yakında dünyaya geleceğini yaymaya başlamışlardı. Bu kral David soyundan gelecekti. Bu söylentiyi yayanların başında gelen Vaftizci Yahya, Tiberius yönetiminin 15.yılında, beklenen kurtarıcının geldiğini açıkladı. Bu kurtarıcının anası, Yusuf’la (Jozef) nişanlı olan “Bakire Meryem”di. Meryem, kutsal ruhtan hamile kalmış ve çocuğunu bir ağılda doğurmuştu. Bu yeni doğan çocuğa İbrani dilinde “arınmış, kutlanmış” anlamında Maşiah (Mesih) adı verilirken onun bir peygamber olacağı inancı da yayılmaya başlamıştı. Bu söylentilerin hızla yayılması, halkın ilgisini büsbütün artırdı. Bunun üzerine Romalı yöneticiler ağır yasaklar koymaya başladılar.