Hz. Ali Sözleri -6 Hz. Ali’den Anlamlı ve Özlü Sözler

 • Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.
 • Büyük günahların kefâreti, zulme düşenlere yardım etmek, acze düşenleri ferahlandırmaktır
 • İki kişi yoktur ki halkı kendisine uymaya çağırsın da, biri sapıklıkta olmasın.
 • Rızık, zekasızların; mahrumiyet, akıllıların; bela ise sabrın payıdır.
 • Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.
 • Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men’eder.
 • Üç şeye riayet eden mesut olur: Nimet ulaştığında şükretmek, rızık kesildiğinde mağfiret dilemek, sıkıntıya düştüğünde çok “La havle vela kuvvete illa billah” demek.
 • Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.
 • Her musibetin bir zamanı vardır, o zaman mutlak yaşanmalıdır; o musibet birinizin başına geldiğinde, zamanı gelip geçene kadar teslim olup sabretsin. Zira musibetin yöneldiği zaman onu gidermek için çare aramak, onun zorluğunu çoğaltır.
 • İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.
 • Dünyâ dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, âhiretini dünyâsına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da âhiretini dünyâsına satar.
 • Dinini ekmek kazanmak için satan kimsenin dininden nasibi, yediği şeydir.
 • Düşünce sâf bir aynadır. İbret almak korkutan bir öğütçü, başkasında görüp de hoşlanmadığın şeyden çekinmense edep olarak yeter sana.
 • İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.
 • Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrûmiyete. Fırsat bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.
 • İnsanların gönülleri ürkektir; kim onları elde ederse ona alışırlar.
 • Sana rağbet ve muhabbeti olan kişiye rağbet etmemen, nasibinde noksana düşmendir.Senden hoşlanmayana rağbet etmense alçalmandır.
 • Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir.
 • Soruya verilen cevap çoğalınca doğru gizli kalır.
 • Tedbir gibi akıl yoktur.
 • Utancın üstünü, insanın kendinden utanmasıdır.
 • Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.
 • Ümitsizliğin acılığı, halka yalvarmaktan yeğdir.
 • Yalnızlığa alışmakla, izzetinin bekası için çalış.

Hz. Ali Sözleri -1———————————————-Hz. Ali Sözleri -4
Hz. Ali Sözleri -2———————————————-Hz. Ali Sözleri -5
Hz. Ali Sözleri -3———————————————-Hz. Ali Sözleri -7

Hz. Ali Kimdir, Hayatı, Savaşları