Filozoflar

Hz. Ali Sözleri -3 Hz. Ali’den Anlamlı ve Özlü Sözler

 • Erdem sahibinin değerini, yine erdem sahibi olanlar bilir.
 • Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür.
 • Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; mü’minin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır.
 • Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.
 • İyilik yapmak, hayır ameli gizlemek, belalara karşı sabırlı olmak ve musibetleri dile getirmemek, cennet hazinelerindendir.
 • Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.
 • Sabır, hedefe ulaşmanın anahtarıdır; direnişin sonu zaferdir. Her isteğin gerçekleşmesinin bir vakti vardır; kader, o vakti harekete geçirir (vücuda getirir.)
 • Sabır en güzel huy, ilim en güzel süs eşyasıdır.
 • Sabır iki çeşittir: Musibete karşı sabretmek; bu iyi ve güzel bir şeydir; bundan daha güzeli ise, Allah’ın haram kıldığı şeye karşı sabretmektir.
 • Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.
 • Nice kimseye vefa gösterdim lâkin onlardan hiç bir vefa görmedim. Böyle olduğu halde, gene vefa göstermekten vazgeçmedim.
 • Cimri insan dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette de zenginler gibi hesaba çekilir.
 • Tutumluluk az şeyi çoğaltır; israf çok şeyi azaltır.
 • Tutumlu olan kimse fakir olmaz.
 • Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.
 • Dünyada halkın efendileri cömertler, ahirette ise çekinenlerdir.
 • Kanaat tükenmez maldır.
 • Kanaat et (kısmetine razı ol), aziz olursun.
 • Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.
 • Hilim(yumuşak huyluluk) gibi üstünlük yoktur.
 • Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.
 • Çocuklarınızı bugüne göre değil, geleceğe göre yetiştiriniz.
 • Çocuklarınızın yarın söz sahibi olmasını istiyorsanız, daha bugünden onlara iyi kitaplar hediye ediniz.
 • Ben babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim.
 • Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edeb öğret.
 • Nefsini az ile iktifâ etmeye alıştır; yoksa azdıkça azdırırsın.

Hz. Ali Sözleri -1———————————————-Hz. Ali Sözleri -5
Hz. Ali Sözleri -2———————————————-Hz. Ali Sözleri -6
Hz. Ali Sözleri -4———————————————-Hz. Ali Sözleri -7
Hz. Ali Kimdir, Hayatı, Savaşları

İlgili Makaleler