Hüsreviyye Camii -Halep- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

28

Hüsreviyye Camii. Halep’te XVI. yüzyıla ait Mimar Sinan eseri cami.

Kanunî Sultan Süleyman döneminde vezir Deli Hüsrev Paşa tarafından yaptı­rılmıştır. Kitabesinde yazılı bulunan 9S2 (1545) veya 953 {1546) yılları herhalde in­şaatın bitirilmesini göstermektedir. Çün­kü Hüsrev Paşa’nın ölüm tarihi tartışmalı olmakla beraber genellikle 951 yılının son ayları (1545) olarak kabul edilir.

E. Egli. Hüsreviyye Camii’nin yapımına 1536’da başlandığını ve 1537’de tamam­landığını bildirmektedir. Aptullah Kuran ise caminin inşasının pek çok kaynakta öne sürüldüğü gibi Hüsrev Paşa’nın Şam beylerbeyiliğinde bulunduğu 1534-1538 yıllan arasında değil 1541’de ikinci vezir olduktan sonra ve büyük ihtimalle İstanbul’dan Halep’e gönderilen bir mimarın denetiminde yapıldığını, külliyede bulu­nan 953 (1546) tarihli kitabenin bu ko­nuya ışık tuttuğunu, Hüsrev Paşa’nın sağ­lığında başlayan inşaatın ölümünden son­ra bitirildiğini söylemektedir.

Evliya Çelebi, 1082 yılı Muharrem ayın­da (Mayıs 1671) çıktığı hac seyahatinde uğradığı Halep şehrinden bahsederken “Eski Hüsrev Paşa Camii”ne de uzunca bir bölüm ayırmıştır. Hüsreviyye Camii, Si­nan’ın eserlerinin adlarını veren listeler­de “Merhum Hüsrev Paşa Camii” olarak kayıtlıdır. Tuhfetü’l-mi’mârîn’de cami ile birlikte bir de medrese olduğuna işaret edilmiş, kurucunun türbesinin İstanbul’­da bulunduğu belirtilmiştir. Hüsreviyye Camii Mimar Sinan’ın ilk yapılarından biri olarak dikkati çeker. Ay­nı zamanda, Osmanlı dönemi Türk mimarisinin ilk safhalarında birçok örneği inşa edilmişken XVI. yüzyıldan itibaren artık unutulan tabhâneli camilerin sonuncu­larından biri ve belki de sonuncusudur.

Önceki İçerikTanrıça Hekate (Yunan Mitolojisi)
Sonraki İçerikLucas Cranach Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi