Hüseyin Siret Özsever Kimdir, Hayatı, Eserleri

21

Hüseyin Siret Özsever. Şair, yazar (1872’de İstanbul’da doğdu, 27 Şubat 1959’da öldü).

Mülkiye İdadisi’ni bitirdikten sonra Hariciye ve Bayındırlık bakanlıklarında memur olarak çalıştı. II. Abdülhamid’in saltanatı sırasında, tarafı İngilizler olan bir savaşı, İngilizlerin kazanması temmenisi içeren bir muhtıraya imza attğından tutuklandı ve sonrasında tahrirat kâtibi olarak Malatya’nın ilçelerinden birine sürgüne yollandı. Tutuklanmasında kendisini serbest bıraktıran İngilizlerin yardımıyla Avrupa’ya (Paris) kaçtı. İkinci Meşrutiyet ilanıyla yurda dönen Özsever, Bursa mektupçuluğu yaptı. 1913’te Bâb-ı Âli Vakası’na karışması sebebiyle birkaç gün Tevfik Fikret’in evine saklanmış oradan Marsilya’ya kaçmıştır. I. Dünya Savaşı sonuna kadar yurda dönemeyen Sîret, Mondros Mütarekesi’nden sonra yurda dönmüş ve Gazi Osman Paşa Sultanîsi’nde edebiyat öğretmenliğinin yanı sıra Hariciye Bakanlığı mektupçuluğu yaptı. Daha sonraki yıllarda Dârüşşafaka Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği görevinde bulundu.

Edebi Kişiliği
Şiire başladığı yıllarda önemli ölçüde Tevfik Fikret’in etkisinde kalan Özsever daha sonraları dilde sadeliğe yöneldi, aruzu bırakarak heceyi uyguladı.  Aşk, kadın, tabiat, aile, gurbet konularında lirik, ince şiirler yazdı.

Leyâl-i Girizan ve Bağbozumu adlı  şiir kitaplarının dil özellikleri Servet-i Fünûn dil özelliklerini taşımakla beraber diğer eserlerinde dönemin dil özellikleri sebebiyle dilde sadeleşme görülmektedir. Kıvılcımlı Kül adlı eserinde hece ölçüsüyle yazdığı şiirlere de yer vermiştir.

Eserleri