Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

39

YALÇIN, Hüseyin Cahit (1874-1957)

Türk, gazeteci ve yazar. Yazılarındaki tartışmacı yanı ile çağının düşün, sanat ve siyasal ortamında etkili olmuştur.

7 Aralık 1874’te Balıkesir’de doğdu, 18 Ekim 1957’de İstanbul’da öldü. 1896’da Mekteb-i Mülkiye’ yi bitirdi ve Maarif Nezareti Mektubî Kalemi’nde bir memurluk görevine atandı. 1897’den sonra Vefa ve Mercan idadilerinde Türkçe ve Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde de bulundu. 1900’lerin başında Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’dan ayrılması üzerine, derginin yönetimini üstüne aldı. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra memurluktan ayrıldı. Aynı yıl Tevfik Fikret ve Hüseyin Kâzım’la birlikte Tanin gazetesini kurdu. Siyasete atılarak İttihat ve Terakki Fırkası’na girdi. Tanin’de fırkanın ilkelerini savundu, 1913’te, gazeteyi İttihat ve Terakki Fırkası’na devretti. Meclis-i Mebusan’m I. ve II. dönemlerinde İstanbul’dan milletvekili seçildi. II. dönemde Meclis-i Mebusan başkanvekilliğine getirildi. Duyûn-i Umumiye dâyin-ler vekilliği yaptı. İstanbul’un işgal edilmesi üzerine İngilizler tarafından tutuklandı. 1919’da Malta Adası’ na sürgün edildi. Sürgünden dönünce, 1922’de Tanin gazetesini yeniden çıkardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yenilikleri, konulan yasaları eleştirerek karşı görüşleri savunması yüzünden İstiklal Mahkemesinde yargılandı. Aklanıp serbest bırakıldı. İkinci kez yargılanarak 1925’te Çorum’a sürgün edildi. 1926’da İstanbul’a dönünce, bir süre çeşitli işlerde çalıştı. 1933-1940 arasında. Fikir Hareketleri dergisini çıkardı. 1938’den sonra yeniden siyasete ve gazetecilik yaşamına atıldı. 1939’da İstanbul, 1950’de de Kars milletvekili seçilerek Millet Meclisi’ne girdi. 1943-1947 arasında Tanin gazetesini üçüncü kez çıkardı. 1948’de Ulus gazetesine geçti, başyazarlık etti. 1950’lerde, hükümete karşı yazdığı bir yazıdan dolayı hüküm giydi, ancak bir süre cezaevinde yattıktan sonra, hastalığı ve yaşının ilerlemiş olması nedeniyle cumhurbaşkanı tarafından bağışlandı.