Hüseyin Avni Ulaş Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

41

ULAŞ, Hüseyin Avni (1886-1948)

Türk siyaset adamı. Birinci TBMM’de ikinci Grup’un önderlerindendir.

Kümbet köyünde (bugün Bingöl’de) doğdu, 23 Şubat 1948’de İstanbul’da öldü. Gençağazade Mustafa Efendi’nin oğludur.İlk ve ortaöğrenimini Erzurum’ da tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Mektebi’ ni bitirdi. Süleyman Necati Güneri’yle birlikte Erzurum Kongresi’ne katıldı. 1920’de son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Erzurum mebusu olarak girdi. İstanbul’un işgali üzerine Ankara’ya geçerek TBMM’ye katıldı. 1921 Kanun-i Esasisi’ni (Anayasa) hazırlayan komisyonun kâtipliğini yaptı. TBMM’ de İkinci Grup adıyla bilinen muhalefet hareketinin önderleri arasında yer aldı. 1923’te yeniden seçilemeyince avukatlığa döndü. Mesuliyet adlı tek sayı yayımlanmış bir dergi çıkardı. 1945’te Nuri Demirağ başkanlığındaki Milli Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer aldıysa da kısa bir süre sonra partiden istifa etti.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi