Hümanizma Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Hümanizma

felsefe-2/felsefe2″ 89″ 61″

İnsanı evrende tek ve en yüce değer sayan, bu nedenle insana ve insan onuruna saygıyı sağlamak için gerekli koşulları hazırlama amacı güden düşünüş.