Hüma Kuşu Nedir, Efsaneleri, İnanışlar Doğu Mitolojisi

Hüma kuşu (Farsça: هما / Homā), Eskiler indin­de tercihan daimî karlar bölgesinde yaşayan pek büyük yırtıcı bir kuştur. çoğu kez cennet kuşu olarak da adlandırılan, görünmeyecek şekilde çok yükseklerde dinlenmeksizin sürekli uçan, asla yere değmeyen -bazı kaynaklarda ayakları olmadığı da nakledilir- efsanevi kuş. Şâir Şeyh Sa’di hüma’nın diğer kuşlara üstün olduğunu söyler (Gülistan, I, 15).

Arapçası Bulah olup bazı kaynaklarda Arapça’daki ruh anlamına gelen Hu ve su anlamındaki ma kelimelerinden oluştuğu savunulmuştur. Kaynaklarda Tengricilik inancındaki Tanrı Umay ile benzerliği belirtilen ve Çepni boyunun sembolü olarak kullanılan Hüma, bazı Türk lehçelerinde Kumay veya Umay kuşu adı ile de bilinir.