Hulefa-i Raşidin Nedir, Hulefa-i Raşidin Kime Denir Sırasıyla

90

Hulefâ-ı Râşidîn

Sözlük anlamında öncekinin yerine geçen, İslami terim olarak ise İslami hükümlerin uygulanması ve yürütülmesi için Hz. Muhammed’e vekil olan kişi anlamında kullanılan halife kelimesinin çoğulu Hulefâ (halifeler) ile, olgun, ergin, doğru yolda olan, Hak dini kabul etmiş olan kimse manâsına gelen “Râşid” kelimesinin çoğulu olan “Râşidîn” kelimesinin birleşmesiyle ortaya çıkan Hulefâ-ı Râşidîn, ilk dört halife (Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer b. Hattab, Hz. Osman b. Affan, Hz. Ali b. Ebu Talib)’nin sıfatı olarak kullanılan bir tâbirdir.