Huari Bumedyen Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

25

BUMEDYEN, Huari (1932-1978)

Cezayirli devlet adamı. Bağımsız Cezayir’in ikinci cumhurbaşkanıdır.

Cezayir’in doğusunda, Guelma kenti yakınlarındaki Heliopolis’te doğdu, 27 Aralık 1978’de Cezayir kentinde öldü. Asıl adı Muhammed Buharruba’dır. Yoksul bir köylü ailesinin yedi çocuğundan biriydi. Arap bir baba ile bir Berberi annenin çocuğu olarak Cezayirli olmanın tüm yerel özelliklerini üzerinde toplamıştı. Çekingen ve sessiz bir çocukluk dönemi geçirdi. Altı yaşında bir Fransız okuluna yazıldı. Bir yandan da Kuran kursuna devam etti. 8 Mayıs 1945’te Setif ve Guelma’da meydana gelen ve 45.000 Cezayirlinin öldürüldüğü katliam, üzerinde derin etkiler yaptı.

14 yaşındayken bölgenin merkezi ve ülkenin üçüncü büyük kenti Konstantin’e giderek PPA-MTLD (Parti Populaire Algerien-Mouvement pour le Triomphe des Libertes Democratiques) Cezayir Halk Partisi-Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketinde çalıştı. Radikal Cezayirli milliyetçi Messali Hac’ın önderlik yaptığı bu hareket, 1 Kasım 1954’te 130 yıllık Fransız sömürge yönetimine karşı başlatılan Cezayir Kurtuluş Savaşı’nm kadrolarını yetiştirmiştir.

Konstantin’de geçirdiği sürede dini çevrelerle ve düşüncelerle ilişkileri gelişti. Arapça ve İslamiyet üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra Fransız ordusunda askerlik yapmamak için Cezayir’i terketti. Tüm Kuzey Afrika’nın en önemli ikinci İslami öğretim merkezi olan Tunus’taki Zeytuniye Medresesi’ne yazıldı. Tunus’tan sonra Mısır’ın başkenti Kahire’ye geçerek dünyanın en ünlü ve en önemli Islami öğretim merkezi kabul edilen el-Ezher’de okudu.

Kahire’de bulunduğu yıllarda, 23 Temmuz 1952’de Mısır’daki krallık rejimini deviren darbeye ve Nasır döneminin başlamasına tanık oldu. Cezayirli yurtseverlerle ilişki kurdu. 1 Kasım 1954’te Cezayir Kurtuluş Savaşı’nm başlaması üzerine çalışmalarım keserek Kahire yakınlarında askeri eğitim görmeye başladı.